Communicatiemiddelen waarmee u de Wet Werk en Bijstand (WWB)
en de BVG-vorming positief onder de aandacht brengt.
 
Cycloop Visuele Communicatie heeft een publiekscampagne ontwikkeld
voor (inter-)gemeentelijke Sociale Diensten, CWIs en UWVs die inmiddels
in de praktijk is beproefd. Met aansprekende brochures, folders, posters, abris,
displays, kubuswanden, kaarten, persberichten en advertenties kunt u belangrijke
informatie zeer gericht onder de aandacht van uw doelgroepen brengen...
 
download pdf: achtergrondinfo enkele voorbeelden
 
Contact
Voor meer informatie f het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met Cycloop Visuele Communicatie:
bel: 040 248 44 25 f mail naar: info@samenwerkthet.nl